88%

Jak vlci mění tok řek (festivalový název) online

How Wolves Change Rivers

Shlédněte film Jak vlci mění tok řek (festivalový název) online nebo jej stáhněte níže:

Keď sa vlci po takmer sedemdesiatich rokoch znovu vrátili do Yellowstonského národného parku, došlo k významnej "trofickej kaskáde". Čo je trofická kaskáda a ako presne môžu vlci zmeniť tok rieky? George Monbiot v krátkom dokumente How Wolves Change Rivers odpovedá na tieto otázky.(figliar)