75%

Tísnivé okamžiky (festivalový název) online

Bleak Moments

Shlédněte film Tísnivé okamžiky (festivalový název) online nebo jej stáhněte níže:

Kancelářská práce a život v provinční čtvrti jihovýchodního Londýna neznamenají pro Sylvii žádnou potěchu. Smyslem jejího pochmurného života je kromě zaměstnání prodlévání v domácnosti s mírně retardovanou sestrou Hildou, občasná hra na piano a promítání vlastních představ o štěstí do lahví levného vína. Lehké vzrušení přichází pouze s pravidelnými návštěvami zakřiknutého učitele Petera, který se ovšem neúspěšně dvoří Hildě. Sylvia své sestře projevuje vzácnou péči a oddanost, ve své tiché existenci ale zjevně žárlí na pozornost taktního a odměřeného Petera. Nečekané rozptýlení z všedních dnů přinese do domu neurotický tiskař Norman se svými kumpány, kteří si pronajali garáž pro tisk samizdatového časopisu a hrají na kytaru ztřeštěné písně o kokainu a marihuaně. Peter a Sylvia po odpoledním čaji, romantické večeři a halucinogenní konverzaci o Marshallu McLuhanovi, principech komunikace a sherry téměř podlehnou přívalu vášní. Na konci této neuspokojivé večerní etudy však zůstávají všechny postavy předměstského mikrosvěta pohrouženy do svých konvencí, samoty a plachosti, aniž by výrazněji projevily svá niterná přání.(Letní filmová škola)