České století online

Shlédněte seriál České století online:

Odehrály se dějiny opravdu tak, jak se učí ve školách? Cyklus rozkrývá tabu klíčových událostí moderních dějin naší země od roku 1918 do roku 1992. A to pohledem těch, kteří byli u toho.