Dívčí spolek online

Shlédněte seriál Dívčí spolek online:

Nejlepší kamarádky a spřízněné duše od dětství, Holly a Georgia jsou v prvním semestru na univerzitě v Edinburghu. Holly je rozvážnější, klidnější a více opatrná než nespoutaná Georgia, která se bez okolků vrhá do šílenství prvního ročníku. Poté, co se ty dvě zúčastní vzrušující přednášky skvělé profesorky ekonomie Jude McDermidové, začnou obě přemýšlet o své budoucnosti a možnosti ucházet se o elitní stáž u Jude…