Druhá šanca online

Shlédněte seriál Druhá šanca online:

Bezchybný lékař MUDr. Andrej Fabián (Ján Koleník) stojí čelem novému životu, když ho útočník střelí do hlavy, po operaci ztrácí vzpomínky na posledních 12 let života. Nejen že musí znovu objevit cestu ke své rodině, ke své profesi a kolegům, najednou se také ocitá na druhé straně a vše vidí z pozice pacienta. Aby neupadl do zoufalství, vrátí se Fabián ke své práci. Ale přeci jen se v něm něco změnilo. Být pacientem změnilo jeho přístup k medicíně.