Jan Hus online

Shlédněte seriál Jan Hus online:

řídílný televizní film popisuje příběh Mistra Jana Husa od počátku 15. století až ke kostnické hranici. Co zavedlo výjimečnou osobnost, filozofa, teologa a člověka, mistra Jana Husa až k ukrutné smrti upálením?